Rozhodnuto: S rokem 2014 vstoupí v platnost NOZ


publikováno: 21.03.2013

V současnosti je v seznamu advokátů evidováno již 10 000 aktivních advokátů a 3000 advokátů s pozastaveným výkonem advokacie. Prioritou ČAK v nadcházejícím období v oblasti výchovy a vzdělávání advokátů bude umožnit všem zájemcům v dostatečném rozsahu, a to jak kapacitním, tak i odborném, připravit se na nástup nové úpravy soukromého práva.

Česká advokátní komora v rámci svých vzdělávacích středisek v Praze a v Brně již dávno připravuje řadu odborných seminářů a přednášek k problematice NOZ. V Praze se budou semináře tradičně konat v paláci Dunaj v aule o kapacitě 100 lidí a v Brně se připravuje školení jak v seminární místnosti v Kleinově paláci, tak i v konferenčních sálech budovy Veřejného ochránce práv, kam se vejde až 260 účastníků. Do menších seminárních místností budou směrovány semináře k užším tématům, jež budou zajímat úzce specializované kanceláře. Abychom zajistili co nejpestřejší nabídku témat a lektorů, kteří budou nabízet různé úhly pohledů a odborný výklad nové úpravy, rozhodli jsme, že Brno i Praha budou organizovat na sobě nezávislý systém školení s odlišnými tématy. Je to dáno i možnostmi zajištění odborných lektorů.

Kromě výše uvedených typů školení se významně do přípravy na NOZ zapojí i regionální představitelé České advokátní komory. Do svých plánů činnosti na rok 2013 již zařadili semináře, čímž se umožní alespoň základní odborná příprava advokátům v blízkosti jejich sídel a odpadne jim tak nutnost někdy zdaleka dojíždět na školení do Prahy či Brna.

Intenzita školení, jejich množství a odborné zaměření bude odpovídat poptávce advokátů. Budeme rádi, dostaneme-li podněty advokátů z praxe. Nepřistoupili jsme k pořádání vícedenních seminářů proto, že advokáti z časových, resp. pracovních důvodů mají problém absolvovat dvou- a vícedenní kurz. Požadavky zaznívají právě na cykly jednodenních školení.

Chceme ujistit všechny advokáty, že množství seminářů a školení budeme pružně přizpůsobovat poptávce. Bude-li zájem, jednotlivá témata se budou v co nejkratších termínech opakovat tak, aby se skutečně na všechny zájemce dostalo. Máme připravený kvalitní tým lektorů, který jsme schopni i dále rozšiřovat. S příchodem podzimu letošního roku frekvenci školení ještě zvýšíme. Cykly školení k NOZ plánujeme nejen na celý rok 2013, ale nepochybně se budou konat i v roce následujícím a dalších.

Nechceme sice zapomínat i na jiné změny v právních předpisech, ale pro všechny z nás je skutečně prioritou odborně se připravit na vstup NOZ do života tak, abychom byli schopni poskytovat i nadále kvalitní právní služby klientům, a to zejména za situace, kdy právě laická veřejnost se absolutně přestane orientovat v nově vznikajících právních vztazích a situacích a bude se očekávat právě od nás, advokátů, že klientovi zajistíme tak, jak tomu bylo dosud, komplexní právní servis, jenž ochrání jeho práva a právem chráněné zájmy.

Nabídka školení a seminářů je průběžně zveřejňována na webových stránkách ČAK, v Bulletinu advokacie, v Bulletinu advokacie online a v News ČAK. Doporučujeme vám sledovat aktuální informace o těchto vzdělávacích akcích ČAK. V případě nejasností nebo potíží s přihlášením se na semináře neváhejte kontaktovat odbor výchovy a vzdělávání v Praze nebo pobočku v Brně.

Čeká nás odborně velmi náročné období, ale ČAK je připravena učinit vše potřebné, abychom vám byli nápomocni při vzdělávání se a s orientací v tak zásadní změně úpravy právních vztahů, jako je občanské právo.

 

JUDr. Irena Schejbalová, ředitelka pobočky ČAK v Brně, členka výboru pro výchovu a vzdělávání ČAK