Rehabilitujme společně pověst rozhodčího řízení


autor: JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb.
publikováno: 27.09.2018

Možná se čtenář pozastaví nad tím, proč se Česká advokátní komora věnuje prostřednictvím svého Bulletinu činnosti, která technicky ani není výkonem advokacie, a tudíž ani nespadá jako aktivita do působnosti této stavovské organizace. Důvody jsou jednoduché a je jich hned několik – rozhodčí řízení jako alternativní způsob řešení sporů může být významným nástrojem advokáta při jeho práci, významný počet advokátů působí jako rozhodci jak na stálých rozhodčích soudech, v rozhodčích řízeních ad hoc, tak i v mezinárodních obchodních a investičních sporech. 

Dalším důvodem je fakt, že rozhodčí řízení v České republice získalo – podle mého názoru ne zcela zaslouženě – dost špatnou pověst. Excesy českých soudů sice nikdo neřeší, ale několik sporných rozhodčích kauz bylo medializováno velmi rozsáhle. Většina veřejnosti, a bohužel i veřejnosti odborné, je tímto stavem ovlivněna. Česká advokátní komora chce proto přispět k objektivnímu pohledu na rozhodčí řízení a tento ve světě standardní a respektovaný právní nástroj poněkud rehabilitovat. Navíc – vzhledem k tomu, že každý advokát, i když vykonává funkci rozhodce, je stále advokátem, je povinen zachovávat nejen pravidla určená rozhodcům, ale i chovat se tak korektně, aby se nevystavil riziku kárného postihu ze strany Komory. 

Tím posledním důvodem je, že jednou z příčin, proč se řada advokátů a podnikatelů obává rozhodčího řízení, je jejich limitovaná či žádná osobní zkušenost s aplikací rozhodčího řízení při řešení sporů. Přesto, že výrazně kratší trvání rozhodčích sporů hovoří jednoznačně pro tuto variantu, nedostatek osobní zkušenosti jim brání ve využívání této celosvětově rozšířené metody řešení sporů, což je nepochybně škoda. 

JUDr. MARTIN MAISNER, Ph.D., MCIArb., člen představenstva ČAK