Redakce

publikováno: 17.10.2012

Šéfredaktorka:

JUDr. Hana Rýdlová

Výkonné redaktorky: 

PhDr. Ivana Cihlářová

PhDr. Dagmar Koutská

Tajemnice redakce:

Eva Dvořáková

Adresa redakce

Česká advokátní komora, Národní třída 16, 110 00 Praha 1

JUDr. Hana Rýdlová, šéfredaktorka BA, tel. 273 193 164, rydlova@cak.cz

PhDr. Ivana Cihlářová, redaktorka BA, tel. 273 193 163, cihlarova@cak.cz

PhDr. Dagmar Koutská, redaktorka BA, tel. 273 193 162, koutska@cak.cz 

Eva Dvořáková, tajemnice redakce, tel. 273 193 165, dvorakova@cak.cz

redakce - email: bulletin@cak.cz

Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČ 66 000 777)
v agentuře IMPAX, spol. s  r. o.
telefon 244 404 555 nebo 606 404 953, e-mail: agency@impax.cz, www.impax.cz.

 

Objednávky předplatného

ČAK, Národní třída 16, 110 00  Praha 1 - objednávka je ke stažení v sekci PRO PŘEDPLATITELE
Adresa k zaslání objednávek: dvorakova@cak.cz 

Ceny

Cena čísla 90 Kč
Zvýhodněné roční předplatné je 850,- Kč + 15 % DPH + plus poštovné a balné (cena celkem 1043,- Kč). 

 

ISSN 1210-6348 (Print)

ISSN 1805-8280 (Online)