Recenze a anotace

Zákon o ochranných známkách. Komentář

autor: JUDr. Pavel Koukal, JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M., Mgr. Simona Hejdová, doc. Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.
publikováno: 15.02.2018

§ 51a
(Přestupky)
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně užívá ochrannou známku.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 250 000 Kč nebo zákaz činnosti.
(3) Za přestupek podle odstavce 1, kterého se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba, lze uložit též zveřejnění rozhodnutí o přestupku.
(4) Přestupek podle odstavce 1 projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(5) Přestupek podle odstavce 1 nelze projednat příkazem na místě.