Prosincový Bulletin advokacie – vaše adventní čtení


publikováno: 10.12.2018

Vážení a milí čtenáři,

přestože advent je již v plném proudu, prosincové číslo Bulletinu advokacie se v tuto chvíli ještě dopéká, slepuje a zdobí, podobně jako vánoční cukroví. 

Když jsme letošní poslední číslo v redakci tvořili, „plnili“ jsme je jako adventní kalendář, abyste si mohli každý den nalistovat alespoň jedno příjemné čtení.   

Předvánoční čas na vás dýchne už z úvodníku Radima Mikety - Adventní pozastavení nad vzděláváním, jehož novou podobu doplňují i následující příspěvky. Opominout byste neměli ani další „žhavé“ téma roku 2019, kterým je připravovaná podoba právních služeb online. Pokud byste k ní měli jakýkoliv zajímavý podnět nebo názor, můžete se o něj s tvůrci koncepce až do Silvestra podělit.

„Mým mottem je cimrmanovské „Táhni a srůstej!“, svěřil se nový předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. Michal Mazanec. Z rozhovoru s ním se toho ale dozvíte mnohem víc.

Z odborné části upozorňujeme na článek Kolektivní ochranu práv v nově navrhované úpravě od autorek Kláry Hamuľákové a Jany Petrov Křiváčkové, kterým otevíráme diskusi k tomuto tématu. Dále na I. část příspěvku Přiměřené zadostiučinění v nekalé soutěži Dany Ondrejové či naopak na II. část článku Problematické aspekty úplatkářských trestných činů od Eduarda Bruny.

V rubrice Z judikatury stojí rozhodně za pozornost nálezy ÚS: Očkovací povinnost a participační práva dítěte ve sporu rodičů o jeho očkování, nebo ESLP: K odposlechům komunikace mezi advokátem a klientem.

Nepřehlédněte ani rubriku Z české advokacie, kde najdete historický příspěvek JUDr. Stanislava Balíka o advokátním řádu z roku 1868 a kde se JUDr. Daniela Kovářová s vámi podělí o několik postřehů o tom, Jak se dělá hojivá advokacie.

Ohlédneme se také za letošním ročníkem konferencí Soukromé právo 2018. Ta třetí, listopadová, která se konala v Praze, vyzvala k diskusi o nové podobě civilního procesu.

A ani tentokrát nebudou chybět informace stálého zastoupení ČAK v Bruselu, stejně jako tradiční pozvánky na přednášky, semináře a další sportovní i společenské akce.

Do vydání prvního dvojčísla Bulletinu advokacie 2019 se uskuteční také největší společenská akce každé zimy, kterou je Právník roku. S těmi šťastnějšími, kteří se během neuvěřitelných tří minut od spuštění rezervací stihli zaregistrovat, se uvidíme v TOP Hotelu, ostatním přeneseme atmosféru slavnostního večera prostřednictvím živého vysílání na webu ČAK.

Ale ještě před tím budou Vánoce. Tak ať jsou i u vás plné zdraví, štěstí, radosti, porozumění a rodinné pohody.