Profesní komory vyzývají budoucího premiéra ke schůzce a varují před neúměrným nárůstem administrativy


publikováno: 04.12.2017

Mezi hlavní výstupy ze setkání patřila výzva budoucímu premiérovi ke společnému setkání se zástupci všech profesních organizací, varování před neúměrným nárůstem administrativy, který se negativně dotýká většiny komor i  tzv. svobodných profesí a vznik mezikomorové  koordinační skupiny, jejímž základním úkolem bude vzájemné předávání informací a koordinace diskuze a připomínek k aktuálním legislativním změnám. 

K těmto tématům vydali prezidenti a předsedové profesních komor následující prohlášení: 

Společné prohlášení představitelů profesních komor 

„Představitelé profesních komor žádají budoucího předsedu Vlády České republiky o společné jednání se zástupci všech ze zákona zřízených komor v nejbližším možném termínu po jeho jmenování. 

Prezidenti a předsedové profesních komor dále varují před neúměrným nárůstem administrativy (především EET a nařízení GDPR), který se negativně dotýká většiny svobodných povolání. Zatěžování administrativními činnostmi nezlepšuje odbornou kvalitu, ale naopak vede k situacím, kdy se administrativě odborníci musí věnovat na úkor své profese. 

Komory vyzývají zákonodárce, aby je vnímali jako garanty plnění specifických odborných činností pro stát. Zároveň apelují na Vládu České republiky i zástupce České republiky v Evropské komisi, aby zvažovali dopad jednotlivých nařízení na chod českého hospodářství a pokusili se zabránit přijímání takových legislativních norem, které ve svém důsledku znamenají nebo by mohly znamenat pokles kvality výkonu svobodných povolání kvůli neúměrné administrativní zátěži.           

Představitelé komor se shodli na potřebě koordinovat své kroky v legislativě, která se týká více profesí, a k tomuto účelu zřídí společnou pracovní skupinu.” 

 

V Praze, dne 3. 12. 2017 

Česká advokátní komora, JUDr. Vladimír Jirousek , předseda

Česká komora architektů, Ing. arch. Ivan Plicka CSc., předseda

Česká lékárnická komora, PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident

Česká lékařská komora, MUDr. Milan Kubek, prezident

Česká stomatologická komora, doc. MUDr. Roman Šmucler CSc., prezident

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Ing. Pavel Křeček, předseda

Exekutorská komora ČR, Mgr. Pavla Fučíková, prezidentka

Komora auditorů ČR, Ing. Irena Liškařová, prezidentka

Komora daňových poradců ČR, Ing. Petra Pospíšilová, prezidentka

Komora veterinárních lékařů ČR, MVDr. Karel Daniel, prezident

Notářská komora, Mgr. Radim Neubauer, prezident

Komora patentových zástupců ČR, Ing. František Kania, předseda