Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání ČAK vítá


publikováno: 17.12.2018

V souvislosti s daňovým balíčkem pro rok 2019, který v současné době projednává Poslanecká sněmovna P ČR, byla předložena řada pozměňovacích poslaneckých návrhů. 

Jeden z nich, který podporuje i Komora daňových poradců, se týká prodloužení lhůty pro podání řádného daňového přiznání na čtyři měsíce od skončení zdaňovacího období, pokud bude podáno elektronicky, nebo na šest měsíců, pokud přiznání podává za poplatníka poradce (daňový poradce nebo advokát), aniž by bylo nutné založit v tříměsíční lhůtě pro podání daňového přiznání plnou moc pro tohoto daňového poradce. 

Česká advokátní komora hodnotí tento poslanecký návrh pozitivně.Jde o podporu elektronizace finanční správy a současně o projev vstřícnosti ve vztahu k poplatníkům,“ uvedla členka představenstva ČAK JUDr. Monika Novotná. 

Zároveň tento návrh odstraňuje výkladové problémy spojené s tím, že plná moc byla v zákonné lhůtě založena pro jednoho poradce, ale následně z jakéhokoli důvodu daňové přiznání zpracovává jiný poradce. 

(red)