oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání ČAK vítá

publikováno: 17.12.2018

Česká advokátní komora se kladně staví k pozměňovacímu poslaneckému návrhu na prodloužení lhůt pro podávání daňového přiznání.

V souvislosti s daňovým balíčkem pro rok 2019, který v současné době projednává Poslanecká sněmovna P ČR, byla předložena řada pozměňovacích poslaneckých návrhů. 

Jeden z nich, který podporuje i Komora daňových poradců, se týká prodloužení lhůty pro podání řádného daňového přiznání na čtyři měsíce od skončení zdaňovacího období, pokud bude podáno elektronicky, nebo na šest měsíců, pokud přiznání podává za poplatníka poradce (daňový poradce nebo advokát), aniž by bylo nutné založit v tříměsíční lhůtě pro podání daňového přiznání plnou moc pro tohoto daňového poradce. 

Česká advokátní komora hodnotí tento poslanecký návrh pozitivně.Jde o podporu elektronizace finanční správy a současně o projev vstřícnosti ve vztahu k poplatníkům,“ uvedla členka představenstva ČAK JUDr. Monika Novotná. 

Zároveň tento návrh odstraňuje výkladové problémy spojené s tím, že plná moc byla v zákonné lhůtě založena pro jednoho poradce, ale následně z jakéhokoli důvodu daňové přiznání zpracovává jiný poradce. 

(red)