Pro inzerenty

publikováno: 16.10.2012

Inzerce v tištěném Bulletinu advokacie a na www.bulletin-advokacie.cz

Inzertní služby zajišťuje společnost Impax, spol. s r. o. – Vojtova 2000/45, 143 00 Praha 12, gsm 606 404 953, tel. 244 404 555, e-mail: agency@impax.cz, www.impax.cz. Inzerce se umisťuje na základě písemné objednávky uzavřené se společností Impax, spol. s r. o. Fakturu vystavuje po vydání příslušného čísla či po proběhnutí kampaně přímo Česká advokátní komora.


Kompletní media kit komerční inzerce je ke stažení zde.


Charakteristika Bulletinu advokacie

Bulletin advokacie je odborný měsíčník České advokátní komory (ČAK) s mnohaletou tradicí. Vychází v nákladu přes 16 250 výtisků a je distribuován do všech advokátních kanceláří v ČR. Slouží právnické veřejnosti jako informační médium a plní funkci praktické příručky pro každodenní advokátní praxi. Jeho čtenáři jsou zejm. čeští advokáti (cca 11 000) a advokátní koncipienti (cca 4 800). Je distribuován Českou poštou, automaticky na základě zápisu v ČAK. Bulletin advokacie je tak médiem s jednou z nejlépe definovaných a zasahovaných cílových skupin na českém trhu. Bulletin advokacie je prestižní stavovský časopis.

Specifikace

Periodicita: měsíčník (10x ročně)
Náklad: 16 750 výtisků
Formát: A4 (210 x 297 mm)
Počet stran: prům. 88 stran + obálka
Tisk: vnitřek – papír KM, CMYK
obálka – KL 200g, 4/4 barvy, matné lamino, vazba V2
Distribuce: Postservis (99 %)

Zvýhodněné plochy pro advokáty vedené na seznamu ČAK

Advokáti a advokátní kanceláře vedené na seznamu ČAK, pokud uveřejňují inzeráty personálního charakteru v sekci inzerce na konci tištěného časopisu, mají nárok na slevy, které jsou shrnuty do speciálnío mediakitu. Pro jeho zaslání nás, prosím, kontaktujte (inzerce@impax.cz). 

Technická specifikace tištěné inzerce

Inzerce se přijímá pouze v elektronické podobě ve formě tiskového PDF. K dokumentům je možné přiložit barevný nátisk. V případě, že barevný nátisk není dodán, neručí vydavatel za barevnou věrnost otištěného inzerátu.

Dokumenty PDF musí být vytvořen korektně s kompzitními (nikoliv separovanými) barvami, v nastavení pro maximální kvalitu tisku – vložené bitmapové obrázky rozlišení minimálně 300 dpi, bez komprese či downsamplingu. V dokumentu musí být postscriptovým ovladačem vložena písma (případně mohou být převedena do křivek) a všechny použité barvy musí být v režimu CMYK (v případě režimu RGB vydavatel neručí za barevnou věrnost inzerátu). U inzerátů na spad je třeba přidat 3 mm pro ořez.

Podklady do celkové velikosti 10 MB mohou být zaslány elektronickou poštou, větší soubory pouze přes elektronickou úschovnu nebo na datovém nosiči.