Priority českého soudnictví


publikováno: 28.01.2015

„Naším cílem je, abychom po dvou, třech, maximálně čtyřech letech měli soustavu a systém soudů, který je lepší, efektivnější a levnější než nyní,“ uvedla ministryně spravedlnosti Helena Válková.  Pro reformu justice, na jejíž vizi panuje mezi ministryní spravedlnosti a předsedou Nejvyššího soudu shoda, bude klíčová přípravná fáze: „Musíme se svými záměry seznámit ty, kterých se to týká, a vyslechnout si i názory odborné veřejnosti. Řekli jsme si, že nepodceníme tuto přípravnou fázi, abychom potom nepředložili reformu, která sice bude odpovídat našim představám, ale nebude akceptována,“ uvedla ministryně Válková.  

Podobně se vyjádřil i nový předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal: „Názor okresních, krajských a vrchních soudů je velmi významný a musíme zde dosáhnout zásadní shody. Není možné vnucovat reformu justice těmto orgánům. Musí se najít efektivní systém tak, aby justice stála méně peněz a přitom byla výkonnější a účinnější.“ 

Ministryně Válková se dotkla také problematiky budoucí správy justice a jejího vrcholného orgánu. „Myslím, že Nejvyšší rada soudnictví politickou podporu nalezne, pokud bude splňovat očekávání. To znamená, že převezme část samosprávy a usnadní a urychlí některé procesy, např. jmenování soudních funkcionářů.“ 

Pokud jde o vedení Komise pro nový trestní řád, ministryně spravedlnosti se dohodla s prof. Šámalem, že se přesune z výkonné pozice předsedy komise do role garanta, který zajistí, aby nový trestní řád splňoval veškeré odborné předpoklady. „V osobě pana předsedy Nejvyššího soudu je zaručeno, že trestní řád bude mít kvalitu, kterou od něj očekávám, a že to bude kodex, který přežije desetiletí,“ konstatovala ministryně spravedlnosti Helena Válková. 

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR