Při řetězení pracovních poměrů je nutné chránit zájmy zaměstnance


publikováno: 23.09.2016

Není proto v souladu se zásadami chránícími zaměstnance, pokud by zaměstnanec musel nejen písemně oznámit zaměstnavateli svoji vůli pokračovat v pracovním poměru, ale musel nadto iniciovat soudní řízení umožňující mu dosažení účinků této domněnky.

Oznámí-li proto zaměstnanec zaměstnavateli v souladu s podmínkami § 39 zákoníku práce svoji vůli (tedy že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával), a není-li ani zaměstnancem ani zaměstnavatelem podána speciální žaloba ve dvouměsíční lhůtě, pak se v konkrétním případě jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Celý text nálezu sp. zn. III. ÚS 2703/15 je dostupný  zde.

Zdroj: Ústavní soud ČR