Předsedkyně úřadu pro ochranu osobních údajů se znovu musí zabývat pokutou pro společnost Mafra, a. s.


publikováno: 04.05.2018

Nejvyšší správní soud tyto závěry sdílí pouze zčásti. Předně vychází z toho, že informace z policejních odposlechů nejsou primárně určeny ke zveřejnění, a toto zveřejnění je výjimečně možné jen za podmínek stanovených trestním řádem. Ten umožňuje zveřejnění mj. i za situace, kdy veřejný zájem na zveřejnění informací převyšuje zájem na ochraně soukromí dotčených osob.

„V daném případě to znamená, že Úřad měl vzít v úvahu postavení aktérů rozhovorů i dalších dotčených osob ve veřejném životě, neboť ve vztahu k osobám s významným postavením ve veřejném životě (politici, významní státní úředníci) je zájem na zveřejnění výraznější než u ostatních občanů. I tyto osoby však mají právo na ochranu soukromí, a proto bylo třeba konkrétně posoudit obsah všech zveřejněných informací pro určení, u kterých informací převažuje veřejný zájem na jejich zveřejnění a u kterých převažuje zájem na ochraně soukromí dotčených osob,“ uvedla k rozhodnutí soudkyně Nejvyššího správního soudu Miluše Došková.

Nejvyšší správní soud proto zrušil rozsudek Městského soudu v Praze i rozhodnutí správního orgánu II. stupně. V dalším řízení bude na správním orgánu, aby provedl a zdůvodnil toto rozlišení a v závislosti na výsledku nově uvážil o výši pokuty.

Zdroj: Nejvyšší správní soud.