oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Předsedkyně úřadu pro ochranu osobních údajů se znovu musí zabývat pokutou pro společnost Mafra, a. s.

publikováno: 04.05.2018

Společnosti Mafra, a. s., byla v roce 2014 uložena Úřadem pro ochranu osobních údajů pokuta 240 000 Kč za správní delikt spočívající ve zveřejnění informací z policejních odposlechů a ze záznamů telekomunikačního provozu mezi Petrem Nečasem a Janou Nečasovou (dříve Nagyovou). Úřad vycházel z názoru, že veškeré zveřejněné informace zasáhly do soukromí aktérů rozhovorů a zpráv i do soukromí všech osob, jichž se komunikace týkala; přitom nepovažoval za důležité postavení těchto osob ve veřejném životě. Stejný názor zaujal i Městský soud v Praze.

Nejvyšší správní soud tyto závěry sdílí pouze zčásti. Předně vychází z toho, že informace z policejních odposlechů nejsou primárně určeny ke zveřejnění, a toto zveřejnění je výjimečně možné jen za podmínek stanovených trestním řádem. Ten umožňuje zveřejnění mj. i za situace, kdy veřejný zájem na zveřejnění informací převyšuje zájem na ochraně soukromí dotčených osob.

„V daném případě to znamená, že Úřad měl vzít v úvahu postavení aktérů rozhovorů i dalších dotčených osob ve veřejném životě, neboť ve vztahu k osobám s významným postavením ve veřejném životě (politici, významní státní úředníci) je zájem na zveřejnění výraznější než u ostatních občanů. I tyto osoby však mají právo na ochranu soukromí, a proto bylo třeba konkrétně posoudit obsah všech zveřejněných informací pro určení, u kterých informací převažuje veřejný zájem na jejich zveřejnění a u kterých převažuje zájem na ochraně soukromí dotčených osob,“ uvedla k rozhodnutí soudkyně Nejvyššího správního soudu Miluše Došková.

Nejvyšší správní soud proto zrušil rozsudek Městského soudu v Praze i rozhodnutí správního orgánu II. stupně. V dalším řízení bude na správním orgánu, aby provedl a zdůvodnil toto rozlišení a v závislosti na výsledku nově uvážil o výši pokuty.

Zdroj: Nejvyšší správní soud.