Předsedkyně Nejvyššího soudu Brožová rezignovala


publikováno: 20.01.2015

Iva Brožová ke své rezignaci uvedla: „K rezignaci ve funkci předsedkyně Nejvyššího soudu ČR jsem se rozhodla s ohledem na svůj důchodový věk a dále proto, abych vyšla vstříc zásadním změnám ve vedení Nejvyššího soudu v souvislosti s novelou zákona o soudech a soudcích, dle které končí mandáty předsedům trestního i občanskoprávního a obchodního kolegia. Z hlediska ústavního umožním svým krokem jmenování předsedů Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu dvěma různými prezidenty. Při této příležitosti vyjadřuji poděkování všem, kteří mi byli oporou a podíleli se na úsilí o prosazování práva, které není pouhou sofistikovanou interpretací zákona, ale směřuje k naplnění ideálu spravedlnosti. Ideálu, který společnost přijímá s důvěrou a respektem.

Nejvyšší soud vede Brožová od roku 2002, jako soudkyně na něm působí od roku 1999. Před tím byla členkou Ústavního soudu. V minulosti měla spory s tehdejším prezidentem Václavem Klausem, který ji na návrh ministra spravedlnosti odvolal, protože údajně neplnila dobře svou funkci. Ústavní soud, na nějž se Brožová obrátila, vyhověl její stížnosti s tím, že odvolání bylo neústavní.

Zdroj: Nejvyšší soud