Předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek jednal se zástupci profesních komor a předsedou vlády o EET


publikováno: 31.01.2018

Ministerstvo financí v současné době finalizuje novelu zákona o elektronické evidenci tržeb, kterou projednalo i se zástupci největších podnikatelských svazů a asociací. Jedním z výsledků jednání je mimo jiné off-line alternativa EET pro drobné živnostníky či poplatníky, kterou nyní ministerstvo dále rozpracovává.

Z oblasti elektronické evidence tržeb byla řeč také o dopadu na uzavírání provozů, které se nepotvrdily, či o pozitivním vlivu na vývoj mezd. Premiér Andrej Babiš uvedl, že v odvětví ubytování, stravování a pohostinství, kde bylo EET zavedeno, rostla průměrná mzda meziročně za první tři čtvrtletí roku 2017 nejrychleji ze všech odvětví, a to o 12,6 procenta. Projektu EET vyjádřily podporu i významné podnikatelské asociace, včetně Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Hospodářská komora a další. Také nález Ústavního soudu potvrdil, že zákon o EET není protiústavní, ale je legitimním nástrojem ke kontrole daňových povinností a správě daní.

V rámci zjednodušení administrativy zástupci profesních komor mluvili také o Všeobecném nařízení o ochraně osobních dat v EU známém pod zkratkou GDPR či protipadělkové směrnici.

Vedle předsedy České advokátní komory JUDr. Vladimíra Jirouska a místopředsedy ČAK Mgr. Roberta Němce, LL.M., se za profesní komory setkání zúčastnili představitelé České lékařské komory, České lékárnické komory, Exekutorské komory ČR, České komory architektů, Českomoravské komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Komory patentových zástupců ČR, České stomatologické komory, Komory daňových poradců ČR, Komory veterinárních lékařů ČR a Komory auditorů ČR.

Premiér Andrej Babiš se se zástupci ze zákona zřízených profesních komor domluvil na pravidelných jednáních, která se budou konat jednou za čtvrt roku. Každé setkání bude zaměřeno na jedno konkrétní téma a bude se jej kromě premiéra účastnit i příslušný ministr.

Zdroj: Úřad Vlády ČR