Pražské dny evropského práva, aneb trochu jiná konference


publikováno: 23.01.2018

Koncept konference je méně obvyklý: ani monotématická analýza jednoho problému, ani všehochuť v rámci jednoho oboru. Jde o prakticky koncipovanou konferenci, na níž budou profesionálům pracujícím s právem EU přednášet špičkoví evropští profesoři i odborníci z praxe. 

„Je nám velkou ctí, závazkem i znamením důvěry, že hlavním řečníkem konference bude Koen Lenaerts, předseda Soudního dvora EU,“ uvedl doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., europoslanec a předseda Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu, který si tento typ konference s dalšími konceptualisty – náměstkem ministra zahraničí Martinem Smolkem a velvyslancem při Radě Evropy Emilem Rufferem – vybral podle vzoru z anglických univerzit. 

Pro první ročník 2018 organizátoři vybrali tyto aktuální oblasti: Brexit, volný pohyb osob, azyl a migrace, soutěžní právo, vnější vztahy a duševní vlastnictví. Tyto oblasti, stejně jako výběr řečníků, byly konzultovány s evropskými partnery, mj. s Europäische Rechtsakademie – thinktankem Evropského parlamentu. „Počítáme s tím, že volbu oblastí evropského práva pro příští ročník bude zvolen i s přihlédnutím k přáním letošních účastníků – budete si obsah modelovat podle sebe. Součástí konference bude i prodejní výstava zásadních publikací o evropském právu,“ doplnil JUDr. Svoboda. 

Protože jde o konferenci mezinárodní, přijedou do Prahy odborníci z celé Evropy, takže významným bonusem pro její účastníky bude i navázání mezinárodních kontaktů. Přednášky budou probíhat v angličtině, tlumočení do češtiny bude zajištěno, projeví-li o to zájem dostatečný počet účastníků. Podrobnosti a registraci najdete na www.eulawprague.eu.                                                                                                                                               

(red)