Právě vychází letošní 3. číslo Bulletinu advokacie


publikováno: 12.03.2018

Nejdříve Vám nabídneme úvodník místopředsedy představenstva JUDr. Tomáše Sokola, který se zabývá tématy více než aktuálními, a to GDPR a novelou daňového řádu.

Na dalších stránkách najdete také informace o novele zákona č. 170/2017 Sb., který mimo jiné novelizoval některá ustanovení o DPH a která se mohou výrazně dotknout i advokátů.

Poté se ještě naposledy ohlédneme za soutěží Právník roku, konkrétně za vítěznou prací kategorie Talent roku, která pochází z PC JUDr. Lindy Kolaříkové a týká se práva umělé inteligence.

Neuspokojivá řešení smluvní odpovědnosti za škodu z o. z, nebo Soudní úschova a její soluční účinky či Vlastnické právo k výnosu z trestné činnosti, to jsou titulky odborných článků, které jsme pro Vás tentokrát připravili.

V rubrice Z české advokacie se pak můžete seznámit s novým personálním obsazením sekcí, výborů a dalších poradních orgánů ČAK a na závěr se dozvíte zajímavé informace z průzkumu, jaké důvěře veřejnosti se těší advokáti. Můžeme prozradit, že jejich „vysvědčení“ se postupem doby vylepšují.  

Přejeme Vám pohodové počtení do prvních jarních dní.