Právě vychází letošní 11. číslo Bulletinu advokacie


publikováno: 21.11.2017

Člen představenstva ČAK Martin Maisner se v úvodníku zabývá tématem GDPR, místopředseda ČAK Robert Němec pak seznámí s rekonstrukcí a konsolidací poradních orgánů ČAK.

Dozvíte se informace ke Galavečeru k 13. ročníku Právníka roku, který se uskuteční 26. ledna 2018 v Brně a neuniknou Vám ani důležité zprávy o povinných platbách pojistného pro příští rok. 

Hlavním tématem čísla, jak už sama obálka napovídá, je však elektronická evidence tržeb, která se od března příštího roku dotkne i advokátů. 

Mezi zajímavé odborné články patří například Dědická smlouva a některé problémy při jejím uzavírání od Václava Bednáře, nebo Použitelnost soukromých zvukových a obrazových záznamů jako důkazu v trestním řízení autorkyPetry Zaoralové. Také v judikatuře se otázce zveřejnění obrazového záznamu z kamery zachycující osobu podezřelou z krádeže věnuje Ústavní soud. 

V sekci z odborné literatury je připravena recenze Stanislava Balíka na Zákon o advokacii a stavovské předpisy. Komentář autorů Daniely Kovářové, Karla Havlíčka, Roberta Němce, Tomáše Sokola, Jana Syky, Davida Uhlíře a Michala Žižlavského. 

Samozřejmostí je pak výčet přednášek a seminářů pro advokáty a advokátní koncipienty ve vzdělávacích a školicích střediscích ČAK nebo pozvánka na dva aktuální semináře o insolvenčním právu. 

A pokud byste měli zájem se dozvědět, jak se připravuje sněm, můžete nahlédnout do jeho zákulisí prostřednictvím rozhovoru s vedoucí organizačního týmu 7. sněmu ČAK Ivou Chaloupkovou. 

Tak si hezky počtěte a nalaďte se na poklidné adventní dny.