Právě vychází 6. číslo Bulletinu advokacie


publikováno: 20.06.2018

V tomto čísle najdete celou řadu odborných příspěvků a zajímavých judikátů nebo recenzí na nové publikace. Upozorňujeme třeba na článek Domněnky upravené v § 980 odst. 2 o. z. z pera Petra Tégla a na první díl seriálu s názvem Nutná obhajoba právnické osoby – ano, či ne? od Aleny Tibitanzlové. 

Nepřehlédněte i rubriku z judikatury. Ústavní soud se zabýval zjišťováním názoru dítěte v případě sporu rodičů ohledně volby základní školy dítěte nastupujícího povinnou docházku, NSS pak změnou společného příjmení v době trvání manželství.

V rubrice Z české advokacie Vás Daniela Kovářová a Ronald Němec seznámí s novým a velmi užitečným projektem Advokáti do škol, do kterého se můžete zapojit a z praxe výboru ČAK pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů připravil příspěvek Marek Nespala.

Ohlédneme se za letošní první konferenci Soukromé právo, která se konala 23. května 2018 v Brně a uniknout by Vám neměl ani příspěvek o podrobné nabídce zvýhodněného pojištění motorových vozidel pro Vás, advokáty.

Tak šťastné prázdninové cesty, pohodové léto a těšíme se na společné setkání zase příště – u čtení letního dvojčísla Bulletinu advokacie začátkem srpna.