Právě vychází 5. číslo Bulletinu advokacie


publikováno: 21.05.2018

Jak jsme v minulém BA avizovali, ve dnech 20. až 22. září 2018 zažije město Luhačovice „invazi advokátů“ a s nimi oslavy výročí „100 let české a slovenské advokacie“, které společně připravují Česká advokátní komora a Slovenské advokátní komora. Takže věnujte pozornost několika stranám, které se setkání v Luhačovicích týkají, protože na nich najdete důležité informace o programu, ale také formuláře na registraci na konferenci či na rezervaci ubytování. Těšíme se, že s vámi společně zakončíme léto.

V tomto čísle najdete také celou řadu odborných příspěvků a zajímavých judikátů nebo recenzí na nové publikace. Upozorňujeme třeba na článek doc. JUDr. Filipa Melzera, Ph.D., LL.M., který se věnuje tématu vzdání se práva na náhradu škody. JUDr. Ing. Martin Štika se zaměřil na aktuální problematiku virtuální měny bitcoin a jejímu místu v právním státě. Advokáti JUDr. Vladimír Muzikář a JUDr. Andrea Muzikářová se pak věnují aktuálním otázkám zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným při exekučním postižení jeho podílu. Nepřehlédněte i rubriku z judikatury. Ústavní soud nedávno rozhodl o tom, že rozsudek musí vyhlásit i Nejvyšší soud.

I v tomto čísle se věnujeme osmičkovým výročím, tentokrát roku 1938; přinášíme informace o novém protokolu č. 16 k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod nebo zprávu z kongresu Právní prostor.

Další konference – Karlovarské právnické dny se blíží, a protože nominační hlasování pro nejlepší právnický časopis stále běží, pokud byste chtěli dát hlas Bulletinu advokacie, můžete vyplnit anketní lístek. Děkujeme za vaši přízeň. Když vyhrajeme, oslavíme to společně v Luhačovicích!