Pozvánka na kongres „Současné výzvy pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení“


publikováno: 20.03.2017

 

 

Mezinárodní společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení zve na

XII. evropský regionální kongres
„Současné výzvy pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení“

Praha, 20. – 22. září 2017, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

 

 

Nad kongresem převzali záštitu Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR a prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy.  

Partnerem kongresu je Česká advokátní komora a mediálním partnerem je Bulletin advokacie. 

Program

středa, 20. září 2017

čtvrtek, 21. září 2017 (Právnická fakulta)

pátek, 22. září 2017 (Právnická fakulta)

Veškerá jednání kongresu budou probíhat v oficiálních jazycích ISLSSL, kterými jsou francouzština, angličtina a španělština, s výjimkou sekcí 2, 4 a 6, jejichž jednacím jazykem je pouze angličtina (bez zajištěného tlumočení do jiných jazyků). Simultánní překlad „z a do” češtiny bude zajištěn při slavnostním zahájení, simultánní překlad do češtiny bude možné vyslechnout také při jednáních všech plenárních zasedání a dále sekcí 1, 3 a 5.

Web pro online registraci: www.ercprague2017.b2bonline.estec.cz

Kontakt na organizační výbor: congress@ercprague2017.cz

V otázkách registrace, rezervace ubytování, společenských událostí během akce a organizovaných prohlídek města se prosím obracejte na oficiálního partnera kongresu pro oblast ubytování a cestovních služeb ESTEC – CENTRAL EUROPE DESTINATION MANAGEMENT COMPANY:  ercprague2017@estec.cz, mlcakova@estec.cz.