Posouzení vzniku členství v družstvu ve světle práva na spravedlivý proces


publikováno: 17.01.2017

Právní věta: Závěr zastávaný obecnými soudy o nezbytné účasti zájemce o členství v družstvu na jeho ustavující schůzi neměl oporu v normách obchodního zákoníku č. 513/1992 Sb., regulujících založení družstva, a pokud tuto podmínku soudy bezpodmínečně vyžadovaly, zasáhly do práva na soudní ochranu zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3701/15 je dostupný  zde. 

Zdroj: Ústavní soud ČR