Plénum Ústavního soudu z procesních důvodů odmítlo návrh na zrušení tzv. inkluze ve školství


publikováno: 15.04.2016

Ústavní soud si je vědom závažnosti celé věci, avšak podle ustálené judikatury Ústavního soudu nelze ústavní stížnost podat pouze proti právnímu předpisu. Navrhovatelé tedy nejsou osobami, které by v konkrétní věci byly účastníky řízení o ústavní stížnosti, s níž by předmětný návrh eventuálně mohly spojit [§ 74 zákona o Ústavním soudu], nýbrž napadají přímo uvedená ustanovení školského zákona a jeho prováděcí vyhlášku; k takovému izolovanému návrhu však jako fyzické osoby nejsou aktivně legitimováni. Ústavní soud se tedy návrhem věcně nemohl zabývat a odmítl jej z procesních důvodů.

 

Zdroj: Ústavní soud