oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Petr Smolík: Oddlužení v právním řádu ČR

publikováno: 01.05.2017

C. H. Beck, Praha 2016, 352 stran, 690 Kč.

Oddlužení jako způsob řešení úpadku dlužníka je nejčetnější rozhodovací agendou insolvenčních soudů. Kromě toho je oddlužení ve stálé pozornosti médií a legislativní návrhy na téma oddlužení v rámci novelizací zákona č. 182/2006 Sb. jsou často spíše snahou získat politické body mezi voliči. Bohužel ale stále chyběla ucelená monografie, která by se uvedeným způsobem řešení úpadku dlužníka komplexně zabývala. Uvedený nedostatek je napraven zásluhou Nakladatelství C. H. Beck, které na sklonku roku 2016 vydalo knihu Petra Smolíka Oddlužení v právním řádu ČR.

Autor působí řadu let na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a mezi zaměření jeho pedagogické činnosti i činnosti publicistické patří zejména insolvenční řízení jako zvláštní druh civilního procesu. Obsah knihy však nelze chápat jako text sloužící výhradně odborné veřejnosti či text pro studenty zejména doktorandského studia, ale kniha má širší čtenářský dopad.

Autor velmi podrobně reaguje na problematiku možnosti oddlužení podnikatele, která byla z výslovného znění zákona až do účinnosti tzv. revizní novely vyloučena, a uvedená možnost vycházela pouze z postupně tvořené judikatury. Druhým problémem, který se pokusila revizní novela zákona řešit a jímž se autor rovněž velmi podrobně zabývá, je společné oddlužení manželů, u nichž bylo revizní novelou utvořeno nerozlučné procesní účastenství, a byl umožněn společný návrh na oddlužení.

Autor neponechává stranou ani vládní návrh novely, který se mj. snaží ještě více zpřístupnit aplikaci oddlužení pro nejširší okruh dlužníků, když ale na straně druhé stojí možnost uspokojení pohledávek věřitelů. V rámci velmi širokého záběru publikace se autor zabývá vedle historie institutu i právní úpravou oddlužení českému procesnímu právu nejbližší, tj. úpravou v Rakousku, Německu a ve Slovenské republice, ale logicky i v „zemi původu“ sanačních způsobů řešení úpadku dlužníka, tedy v USA. Autor v závěru knihy plasticky vyjádřil i vazbu na evropský prvek v oddlužení včetně nového evropského insolvenčního nařízení č. 848/2015.

Z hlediska české právní úpravy kniha provádí čtenáře postupně celým procesem oddlužení s tím, že výklad jednotlivých fází řízení o oddlužení navazuje na výklad základních pojmů insolven­čního práva, bez nichž nelze v řízení speciální normy aplikovat. V závěru knihy autor poukazuje i na určitou nevyváženost a oddělení obou institutů sanačních řešení úpadku, tj. na vztah mezi oddlužením a reorganizací podnikatele. Uvedené vazby vystoupily na povrch zejména po zmíněné revizní novele insolvenčního zákona, umožňující řešit úpadek oddlužením i podnikatelům při dodržení zákonných podmínek. Autor si velmi pozorně a podrobně všímá i otázek spojených s právy a povinnostmi insolven­čních věřitelů při uplatňování jejich pohledávek a velmi podrobně analyzuje i činnosti insolvenčního správce. Praktickou a potřebnou součástí publikace je i chronologicky utvořený přehled judikatury řazený podle vybraných ustanovení zákona. Kniha je napsána dobrým a srozumitelným právním jazykem, nicméně vyžaduje znalého a erudovaného čtenáře a podle mého soudu bude prakticky velmi dobře použitelná zejména pro advokáty specializující se na insolvenční řízení, pro insolvenční správce a v neposlední řadě i pro insolvenční soudce.

 

JUDr. TOMÁŠ POHL, advokát v Praze