Osm právníků dostalo medaile Antonína Randy


publikováno: 03.11.2015

In memoriam získal stříbrnou medaili významný český právní historik Stanislav Balík, někdejší profesor na pražské a plzeňské právnické fakultě. Cenu převzal jeho syn, bývalý soudce Ústavního soudu. Stanislav Balík mladší ocenil tradici medailí Antonína Randy a popřál jednotě, aby v zavedené praxi ještě po dlouhá léta pokračovala. Jeho otec by podle něj použil citát Jana Wericha „Království bez tradic je horší než republika s tradicemi“.

Další stříbrné ceny obdrželi Jan Kotous, který přednáší na pražské právnické fakultě a institutu Cevro, notářka Alice Sedláková, soudce Nejvyššího soudu Jiří Spáčil a emeritní notář Karel Wawerka. Všichni ocenění mají za sebou rozsáhlou publikační či pedagogickou činnost. Bronzové medaile si pak odnesli soudce Nejvyššího soudu Michal Králík, notář Jiří Nosek a daňová poradkyně Zuzana Švédová.

Rychecký při předávání ocenění připomněl, že tradici medailí Antonína Randy zavedl jeho předchůdce na postu předsedy České jednoty právníků a někdejší ombudsman Otakar Motejl. Ocenění nese jméno významného českého právníka a politika druhé poloviny 19. a počátku 20. století. V minulosti získali medaile například právě Rychetský, bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová, hlavní autor nového občanského zákoníku Karel Eliáš či děkanka olomoucké právnické fakulty Milana Hrušáková. Zlatou i stříbrnou medaili dostal od sdružení Motejl.

Randa, který žil v letech 1834 až 1914, nebyl jen významným právním expertem a pedagogem. Jako přední představitel české inteligence, člen panské sněmovny Říšské rady a člen říšského soudu zasahoval i do národnostních sporů v habsburském Rakousku. Po rozdělení pražské Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou a německou část rovněž zastávat funkci rektora české univerzity a několikrát byl zvolen děkanem její právnické fakulty.

Zdroj: ČTK