Oslavy 25 let obnovené nezávislosti české advokacie


publikováno: 23.09.2015

Konferenci, která se konala pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana v paláci Žofín na Slovanském ostrově v Praze, zahájil a moderoval předseda České advokátní komory JUDr. Martin Vychopeň.

Česká advokátní komora denně projednává podněty a dotazy týkající se advokátní mlčenlivosti, která se stala doslova ústředním tématem nejen této konference, ale advokacie vůbec, a je tedy minimálně zarážející, že přes velký avizovaný zájem jsme nakonec mnoho kolegů advokátů na konferenci postrádali.

Konference, na které vystoupily skoro dvě desítky řečníků z řad předních odborníků-advokátů, se zaměřila na pojem advokátní mlčenlivosti hned v třech rovinách: obecně a v mezinárodním kontextu, z pohledu trestního řízení a konečně v oblasti civilního práva.

První blok byl věnován tématu Advokátní mlčenlivost obecně a v mezinárodním kontextu. Videozdravici přednesl prezident Mezinárodní advokátní komory (IBA) David W. Rivkin. Po něm již následovalo vystoupení JUDr. Karla Čermáka, advokáta a bývalého předsedy ČAK a ministra spravedlnosti, který se zabýval otázkou poctivosti jako imanentní zásadou výkonu advokacie. Mlčenlivost anebo svědomí? To byla otázka pro předsedu Slovenské advokátní kmotry JUDr. Ľubomíra Hrežďoviče. JUDr. PhDr. Stanislav Balík, advokát a bývalý předseda ČAK a soudce ÚS ČR, se věnoval tématu z pohledu historického, a JUDr. David Uhlíř, soudce ÚS ČR a bývalý místopředseda ČAK, se zamýšlel nad tím, jak je to s advokátní mlčenlivostí a právem na spravedlivý proces.

Velice zajímavý příspěvek o ochraně advokátní mlčenlivosti a hromadném sledování advokátů a jejich klientů ze strany vlád přednesla r.pr. Maria Slazak, prezidentka Rady evropských advokátních komor (CCBE). V závěru první části konference ji doplnil JUDr. Antonín Mokrý, třetí viceprezident CCBE a místopředseda ČAK, který se na téma podíval z pohledu etického kodexu CCBE a charty základních principů evropské advokátní profese

Druhý konferenční blok nazvaný Advokátní mlčenlivost a obhajoba v trestním řízení zahájil svou přednáškou JUDr. Tomáš Sokol, advokát a prezident Unie obhájců ČR, který rozebral zejména stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2015. Problematikou § 78 odst. 1 trestního řádu se pak zabýval Mgr. Miroslav Krutina, advokát a člen sekce pro trestní právo ČAK. JUDr. Daniel Volák, advokát a bývalý náměstek MS ČR, připomněl tlak státu na podstatu advokátní mlčenlivosti.

Povinností mlčenlivosti advokáta v konfrontaci se zamýšlenou trestností přípravy daňových deliktů se zabývala JUDr. Monika Novotná, advokátka a členka kontrolní rady ČAK. JUDr. Jiří Císař, advokát a předseda odborné sekce ČAK pro trestní právo, se tématu věnoval z pohledu vnitřních aspektů mlčenlivosti a závěr druhého bloku patřil problematice domovních prohlídek u advokátů, jejichž počet podle přednášejícího Mgr. Roberta Němce, LL.M., advokáta a člena představenstva ČAK, rapidně narůstá.

Poslední, třetí blok nazvaný Advokátní mlčenlivost v oblasti civilního práva zahájil svým vystoupením k otázce mlčenlivosti a výkonu smluvní agendy JUDr. Vladimír Jirousek, advokát a bývalý předseda ČAK. Doplnila ho JUDr. Daniela Kovářová, advokátka, šéfredaktorka Rodinných listů, s příspěvkem o rubu a líci povinnosti mlčenlivosti u odměny advokáta.

JUDr. Michal Žižlavský, člen představenstva ČAK a předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců se na téma mlčenlivosti zaměřil okem insolvenčního správce. Nabitý program pokračoval vystoupením doc. JUDr. Aleny Mackové, Ph.D., která se zaměřila na téma právní pomoc osobám v nevýhodě a advokátní mlčenlivost. JUDr. Martina Doležalová, Ph.D., advokátka, zapsaná mediátorka a vedoucí sekce ADR při ČAK si připravila příspěvek o ohrožení advokátní mlčenlivosti v souvislosti s plánovaným nařízením mimosoudních řízení advokátů a jejich klientů u ČOI. Poslední vystoupení o mlčenlivosti v online věku pak patřilo JUDr. Milanu Kyjovskému, předsedovi odborné sekce ČAK pro právo duševní.

Oslavy 25 let obnovení nezávislosti české advokacie pokračovaly večerním společenským programem na obou scénách Národního divadla. Předseda ČAK JUDr. Martin Vychopeň postupně na obou scénách vystoupil se slavnostním bilancujícím projevem. Osobně přijeli pogratulovat také Maria Slazak, prezidentka CCBE, a Michel Benichou, první viceprezident CCBE.

Program doplnilo vystoupení studentů Pražské konzervatoře, kteří si připravili výběr z obnovených komorních skladeb advokáta a téměř zapomenutého skladatele Jana Nepomuka Kaňky; díky odkazu jeho vdovy je Kaňkův palác na pražské Národní třídě již přes sto let majetkem české advokacie.

Na Historické scéně Národního divadla následoval výběr slavných operních árií a na Nové scéně Národního divadla slavná baletní čísla.

Po slavnostním ohňostroji v zahradách Slovanského ostrova pokračoval společenský večer spojený s rautem v paláci Žofín až do pozdních nočních hodin.

Podrobnou zprávu z oslav 25 let obnovení nezávislosti české advokacie, včetně mnoha zajímavých konferenčních příspěvků, pro vás připravujeme.