Oslavme stoleté výročí!


publikováno: 20.04.2018

A právě vzájemné konzultace navazující na říjnové události roku 1918 vyústily koncem téhož roku v setkání advokátů z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska v Luhačovicích, jež se stalo základem nové národní podoby či přímo konstituce jednotlivých samospráv svobodné advokacie. Je naší povinností znát svou historii a zároveň vzdát hold advokátům – zakladatelům!

Proto si vás jménem představenstva České advokátní komory dovoluji pozvat k oslavám výročí „100 let české a slovenské advokacie“, jež se uskuteční ve dnech 20. až 22. září 2018 v Luhačovicích. 

Jelikož půjde o akci nepochybně významnou, a proto svým obsahem a rozsahem tomuto významu odpovídající (již nyní je zajištěn hotelový komplex pro 600 advokátů a jejich rodinných příslušníků, je připravován konferenční, kulturní a sportovní program atd.), rozhodli jsme o založení speciálního transparentního bankovního účtu: 

115–7216000247/0100

prostřednictvím kterého můžete finančním darem přispět ke zdaru oslavy výročí i vy, stejně jako to z pozice předsedy ČAK činím já.

JUDr. Vladimír Jirousek, předseda České advokátní komory

 

P. S.: Detailní organizační pokyny a program oslav výročí budou obsahem Bulletinu advokacie č. 5/2018.