oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Oslavme stoleté výročí!

publikováno: 20.04.2018

Vážené advokátky a vážení advokáti!
Samostatnost české, moravské, slezské a slovenské advokacie se přirozeně váže k základům státnosti, formovaných dějinnými událostmi 20. století. Nehledě na různost té které cesty následného vývoje, jež snad v zemích dříve Koruny české byla poněkud kontinuálnější než ta na území Slovenska, byli to právě čeští, moravští, slezští a slovenští advokáti, kteří bez ohledu na různorodost regionálních podmínek a problémů neprodleně zahájili společnou diskusi o budoucím společenském postavení a organizaci advokátních stavů.

A právě vzájemné konzultace navazující na říjnové události roku 1918 vyústily koncem téhož roku v setkání advokátů z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska v Luhačovicích, jež se stalo základem nové národní podoby či přímo konstituce jednotlivých samospráv svobodné advokacie. Je naší povinností znát svou historii a zároveň vzdát hold advokátům – zakladatelům!

Proto si vás jménem představenstva České advokátní komory dovoluji pozvat k oslavám výročí „100 let české a slovenské advokacie“, jež se uskuteční ve dnech 20. až 22. září 2018 v Luhačovicích. 

Jelikož půjde o akci nepochybně významnou, a proto svým obsahem a rozsahem tomuto významu odpovídající (již nyní je zajištěn hotelový komplex pro 600 advokátů a jejich rodinných příslušníků, je připravován konferenční, kulturní a sportovní program atd.), rozhodli jsme o založení speciálního transparentního bankovního účtu: 

115–7216000247/0100

prostřednictvím kterého můžete finančním darem přispět ke zdaru oslavy výročí i vy, stejně jako to z pozice předsedy ČAK činím já.

JUDr. Vladimír Jirousek, předseda České advokátní komory

 

P. S.: Detailní organizační pokyny a program oslav výročí budou obsahem Bulletinu advokacie č. 5/2018.