Olomoucké právnické dny po třinácté!


publikováno: 18.02.2019

Konference se již tradičně odvíjí ve dvou částech. V úvodní plenární sekci vystoupí významní čeští i zahraniční odborníci. Téma plenární sekce je 30 let posttotalitního právního řádu, druhá část probíhá prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí.

Podrobné informace ke konferenci včetně elektronické přihlášky naleznete na webu: https://www.pf.upol.cz/opd/