Judikatura a stanoviska

Nejvyšší správní soud: K podnětu k zahájení řízení

publikováno: 28.02.2018

Ten, kdo má právo podat podnět k zahájení řízení z moci úřední podle § 46 správního řádu, nemá veřejné subjektivní právo na to, aby toto správní řízení bylo zahájeno. Z tohoto důvodu nemůže žádat zahájení správního řízení ze svého podnětu podle § 42 správního řádu ani se ho úspěšně domáhat cestou žaloby na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením podle § 82 s. ř. s.