Ochrana obětí trestných činů po celé EU


publikováno: 20.03.2015

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán senátorům řekl, že jedním z hlavních cílů návrhu je zvýšení efektivity v oblasti poskytování přeshraniční ochrany oběti trestného činu a osobám jí blízkým. 

Pokud se oběť trestného činu, o jejíž ochraně před obviněným rozhodly české justiční orgány, přestěhuje z Česka do jiného členského státu, bude moci požádat o vydání evropského ochranného příkazu. Na jeho základě bude chráněna i v zahraničí. Stejně tomu bude i v případech, pokud se oběť s vydaným ochranným opatřením přestěhuje z jiné unijní země do Česka. 

Směrnice se týká ochrany oběti před pachatelem, případně podezřelým, který může ohrozit její život nebo tělesnou a duševní integritu. Jde mimo jiné o obtěžování, únos a nebezpečné pronásledování. Evropský předpis se vztahuje výhradně na trestní, nikoliv občanskoprávní věci.


Zdroj: ČTK