oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

NOZ v praxi: Závdavek

autor: JUDr. Petr Veselý
publikováno: 18.04.2014

Nový institut závdavku je v NOZu upraven v § 1808 a 1809. Jeho podstatou je to, že jedna ze stran je povinna nejpozději při uzavření smlouvy odevzdat závdavek. Nesplní-li následně tato strana svoji smluvní povinnost, závdavek si ponechá strana druhá. Nesplní-li svoji povinnost strana druhá, může strana první žádat, aby jí byl buď vydán dvojnásobek závdavku, anebo aby strana druhá dluh splnila, nebo, není-li splnění dluhu již možné, náhradu škody. V případě, že byla ujednána možnost odstoupení od smlouvy a nebylo sjednáno odstupné, považuje se závdavek za odstupné.

Dle důvodové zprávy má závdavek tři funkce, a to důkazní, zajišťovací a penální. 

Důkazní funkce spočívá v tom, že závdavek je dokladem o uzavření smlouvy, což nabývá na významu zejména v situaci, kdy smlouva nebyla uzavřena písemně a může být obtížné její existenci později prokázat. 

Zajišťovací funkce spočívá v tom, že slouží jako jistota, že smluvní povinnost bude splněna.

Penální funkce pak spočívá v tom, že se jedná o sankci, aniž by vždy bylo nutné vyčíslit konkrétní výši škody.

Osobně mi závdavek připomíná rezervační poplatky využívané realitními kancelářemi při převodech nemovitostí. Alespoň dle mých zkušeností se však realitní kanceláře příliš nadšeně netvářily na nápady, že pokud nebude obchod realizován z důvodu na jejich straně, nestačí rezervační poplatek vrátit, ale musí uhradit něco i ony (tehdy smluvní pokutu). Z podstaty závdavku však povinnost vrácení dvojnásobku vyplývá. Nicméně dle důvodové zprávy je úprava závdavku dispozitivní, realitní kanceláře tedy mohou zkusit úpravu smluvně změnit tak, že závdavek sice dostanou, ale sami žádný dvojnásobek hradit nebudou. Otázkou je pak soulad takového ustanovení, kdy bude poskytnut závdavek bez příslušného protiplnění, s dobrými mravy. Taktéž bez významu nemusí být to, že rezervační poplatek se minimálně v některých případech skládá do několika dnů po podpisu rezervační smlouvy, nikoli při jejím uzavření. Že by to v takovém případě závdavek nebyl?

 

JUDr. Petr Veselý, advokát v Praze