Novým předsedou Nejvyššího soudu je Pavel Šámal


publikováno: 23.01.2015

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., který doposud působil na Nejvyšším soudu jako člen trestního kolegia, vystřídá dlouholetou předsedkyni soudu JUDr. Ivu Brožovou, jež na funkci rezignovala tento týden v úterý.       

Nový předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. je soudcem tohoto soudu od roku 1993. Začínal jako řadový soudce u Okresního soudu v Mostě a Krajského soudu v Ústí nad Labem. V roce 1992 byl přeložen k Nejvyššímu soudu ČSR a před nástupem na Nejvyšší soud ČR působil po rozpadu federace krátce i na nově vzniklém Vrchním soudu v Praze. Kromě zkušeností ze soudní soustavy je i významným českým právním teoretikem a akademikem. 

V roce 2006 získal titul profesora pro oblast trestního práva, kriminologie a kriminalistiky a v roce 2008 byl vyhlášen právníkem roku trestního práva. Kromě celé řady odborných publikací a vysokoškolských učebnic je rovněž významným autorem či spoluautorem stěžejních trestněprávních předpisů, jako je např. nový trestní zákoník. V současné době stojí v čele odborné komise, která ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti připravuje paragrafované znění nového trestního řádu.