Nový info systém obchodního rejstříku


publikováno: 07.12.2012

Nový informační systém je rovněž napojen na základní registry. Plná funkcionalita propojení se základními registry však doposud není plně využita. Ve druhé polovině prosince t. r., dle sdělení náměstka, by měly být služby základních registrů již plně integrovány do stávajícího systému obchodního rejstříku.

Hlavní přehled změn:

Další informace o postupu prací a termínech spuštění jednotlivých služeb budou publikovány na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti, část Obchodní rejstřík nabídka „další informace“. Odbor informatiky Ministerstva spravedlnosti je připraven řešit případné vzniklé problémy.