oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Nový info systém obchodního rejstříku

publikováno: 07.12.2012

Náměstek ministra spravedlnosti Mgr. František Korbel, Ph.D. informoval o tom, že byl dokončen a uveden do rutinního provozu nový informační systém obchodního rejstříku ISROR na všech rejstříkových soudech. V provozu je již i většina jeho plánovaných činností.

Nový informační systém je rovněž napojen na základní registry. Plná funkcionalita propojení se základními registry však doposud není plně využita. Ve druhé polovině prosince t. r., dle sdělení náměstka, by měly být služby základních registrů již plně integrovány do stávajícího systému obchodního rejstříku.

Hlavní přehled změn:

Další informace o postupu prací a termínech spuštění jednotlivých služeb budou publikovány na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti, část Obchodní rejstřík nabídka „další informace“. Odbor informatiky Ministerstva spravedlnosti je připraven řešit případné vzniklé problémy.