Novinky v životním pojištění od roku 2015


publikováno: 08.12.2014

1. ledna 2015 vstoupí v platnost novela zákona č.  586/1992Sb., o daních z příjmů, která mění mimo jiné podmínky daňové uznatelnosti pojistných smluv životního pojištění. To může mít vliv nejen na odpočet zaplaceného pojistného od daně z příjmů a osvobození odvodů zdravotního a sociálního pojištění, ale i na úhradu příspěvků zaměstnavatele s daňovým zvýhodněním. 

Co to znamená v praxi? 

Novela nemění rozsah daňového zvýhodnění. Pro pojištěnou osobu zůstává zachována možnost odečíst zaplacené pojistné až do výše 12 000 korun od základu daně ve zdaňovacím období. Stejně tak zůstává osvobozen od daně z příjmů i odvodů zdravotního a sociálního pojištění příspěvek zaměstnavatele, a to až do výše 30 000 Kč ročně.

Zásadní změnou, kterou novela přináší, je zpřísnění podmínek pro osvobození příspěvků na smlouvy soukromého životního pojištěníod daně z příjmů i odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Novela zavádí zákaz výběrů jakýchkoliv finančních prostředků(výplaty jiných příjmů, které nejsou pojistným plněním)z pojistné smlouvy v průběhu jejího trvání. Od 1. ledna 2015 tedy budou pojistné smlouvy životního pojištění daňově uznatelné pouze tehdy, pokud z nich nebudou vybírány finanční prostředky v průběhu pojištění. Tato podmínka platí jak pro výběr příspěvků zaměstnavatele, tak vlastního příspěvku zaměstnance. Zákon tak zdůrazňuje záměr daňového zvýhodnění smluv životního pojištění jako podporu tvorby rezervy na důchod. 

Co vás v souvislosti s novelou zákona čeká v nejbližších týdnech? 

Pojišťovny budou se změnou podmínek seznamovat své pojistníky (držitele smluv životního pojištění) a upravovat podmínky stávajících smluv tak, aby i po 1. lednu 2015 nadále umožňovaly úhradu příspěvků zaměstnavatele s daňovým zvýhodněním a odpočet zaplaceného pojistného v roce 2015 i v dalších letech. 

Jak postupovat a čemu věnovat pozornost? 

Důsledky nesplnění nových podmínek pro pojištěného i zaměstnavatele od ledna 2015:

Novela zákona nebude mít žádný vliv na smlouvy soukromého životního pojištění zaměstnanců, na které jsou zaměstnavatelem zasílány příspěvky, avšak jejich výběr v průběhu trvání pojištění není umožněn. 

V případě zájmu vám bližší informace rádi poskytnou specialisté oddělení RENOMIA BENEFIT, se kterými společnost WI-ASS ČR, s. r. o., na zvýhodněném programu soukromého pojištění úzce spolupracuje. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách www.renomiabenefit.cz nebo www.wiass.cz.

 

Vlasta Páťalová, jednatelka WI-ASS ČR, s. r. o.