Novela zákona o advokacii putuje do praxe


publikováno: 13.09.2017

Předseda ČAK JUDr. Martin Vychopeň s poslancem Mgr. Martinem Plíškem.Sešli se na něm zástupci Komory s předkladateli novely, kterými byla čtveřice poslanců Mgr. Martin Plíšek, Mgr. Radek Vondráček, Mgr. Marek Benda a JUDr. Jan Chvojka, společně s dalšími představiteli právnického světa v čele s ministrem spravedlnosti JUDr. Robertem Pelikánem.

Na půdě Komory přivítal na krátké neformální schůzce všechny přítomné předseda České advokátní komory JUDr. Martin Vychopeň: „Jsem rád, že můžeme uzavřít naše šestileté snažení o uvedení novely našeho zákona do života i mnohočetné schůzky na ústavněprávním výboru, který nakonec podpořil naše návrhy. Jsem přesvědčen o tom, že se podařilo prosadit nekonfliktní, nepolitické a rozhodně užitečné návrhy, které pomohou zvýšit kvalitu advokacie. Považuji to za důležitý milník v advokátní praxi a děkuji všem, kdo se o něj zasloužili,“ uvedl předseda Vychopeň, který nezapomněl podotknout, že jde o jeho předposlední veřejné vystoupení v roli předsedy před 7. sněmem ČAK. 

Ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán poté vyzdvihl spolupráci s Komorou a projevil radost ze změn, které se podařilo v novele prosadit, ať už jde o postihy za vinklaření, nebo o bezplatnou právní pomoc, které jednak pomohou kultivovat advokátní stav a jednak budou ku prospěchu klientů.

V závěru oficiálního setkání poděkovala bývalá ministryně spravedlnosti prof. JUDr. Helena Válková, CSc. všem za trpělivost, protože od návrhu novely po její schválení uplynula opravdu dlouhá doba. Ale její konečná podoba je nakonec taková, jakou si všechny zainteresované strany představovaly, takže jí popřála co nejvíce úspěchů v praxi.       

Neformálního setkání k novele zákona o advokacii se zúčastnili také právník a politik Mgr. Jiří Dienstbier, další z překladatelů novely poslanec Mgr. Radek Vondráček, ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán nebo poslanec JUDr. Jeroným Tejc.   Při prosazování novely v parlamentu hrála nezastupitelnou roli čtveřice předkladatelů, proto jsme využili příležitosti a vyzpovídali jednoho z nich, poslance Mgr. Martina Plíška. Více se dozvíte v rozhovoru v Bulletinu advokacie č. 9/2017. 

(dak)

Foto: Mgr. Barbora Petráčková