Novela ústavního zákona o bezpečnosti může dát legálně držené zbraně do rukou občanům


publikováno: 20.04.2017

Předloha je podle zástupce předkladatelů signálem, že Česko legálním držitelům zbraní důvěřuje, nehodlá je odzbrojit a jejím cílem je udržet všechny zbraně v legální sféře. Ústavní zákon 110/1998 ze dne 22. dubna 1998, o bezpečnosti České republiky, ve znění zákona 300/2000 Sb. by tak měl být doplněn o následující paragraf: „Občané ČR mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo za účelem ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot a podílet se tak na zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti a ochraně územní celistvosti, svrchovanosti a demokratických základů ČR. Podmínky a podrobnosti stanoví zákon.“

Podle ministerstva vnitra je účelem návrhu ústavního zákona reagovat na nově zesilující bezpečnostní hrozby, zejména pokud jde o nebezpečí násilných aktů, např. izolovaných teroristických útoků, aktivních útočníků, popř. jiných násilných hrozeb… Zkušenosti některých zahraničních států ukazují, že přítomnost ozbrojené veřejnosti může být v těchto situacích rozhodujícím faktorem.

Navrhovaná novela je dostupná ve veřejné části Elektronické knihovny připravované legislativy Úřadu vlády www.apps.odok.cz. Díky zkrácení legislativních lhůt by dolní komora mohla předlohu schvalovat už v červnu. Aby platila, musela by se pro ni v obou parlamentních komorách vyslovit třípětinová většina.  Podle reakcí představitelů vládních i opozičních stran to je reálné.

Evropská unie prosazuje opačné tendence a snaží se novou evropskou směrnicí, týkající se kontroly nabývání střelných zbraní, naopak držení zbraní občany zpřísnit a omezit. Česká vláda tento návrh směrnice odmítla a chystá proti ní žalobu.

Zdroj: ČTK, novinky.cz