Novela občanského zákoníku


publikováno: 21.12.2016

Zastánci obnovy předkupního práva na podíl spolumajitele nemovitosti zdůrazňují, že existovalo 50 let a vlastnické podíly by se měly scelovat. Odpůrci poukazovali na problém nedosažitelných spoluvlastníků. Tato nová úprava má být účinná až od ledna 2018.


Novela prodlužuje lhůtu pro vyklizení bytu zvláštního určení spolubydlícím po úmrtí nájemce ze tří na šest měsíců. Pokud s nájemcem v bytě žila nejméně rok jiná postižená osoba, nebo člověk starší 70 let, nájem na ně automaticky přejde.


Norma ze tří roků na pět let prodlužuje lhůtu, v níž musí soud přezkoumat důvody pro omezení svéprávnosti. Podle ministra spravedlnosti to umožní odvrátit hrozbu, kdy by od nového roku zhruba třetina z 30 000 nesvéprávných, u nichž se přezkum nestihl kvůli nedostatečnému počtu znalců, stalo automaticky plně svéprávnými.


Vláda novelou zavádí i veřejnou evidenci svěřenských fondů rejstříkovými soudy, snižuje maximální kauci na nájemní byt ze šestinásobku na trojnásobek nájemného a prodlužuje ze tří na pět let lhůtu, v níž musí soud přezkoumat důvody pro omezení svéprávnosti.

Novela také znovu povoluje, aby si lidé nad 15 let, kteří dosud neskončili povinnou školní docházku, mohli sjednat práci. Dále se například ruší povinnost společenství vlastníků jednotek mít v názvu společenství také slovo „vlastníků“. Novinky budou platit vesměs po dvou měsících ode dne, kdy novela vyjde ve Sbírce zákonů.
 

Zdroj: ČTK