Novela advokátního tarifu nabyla účinnosti


publikováno: 01.07.2014

Podle vyhlášky 120/2014 Sb., která změnu zavádí, činí v civilním sporu o plnění do 50 000 Kč sazba za jeden úkon právní služby do deseti tisíc korun 200 Kč, od deseti do třiceti tisíc korun 300 Kč a od třiceti do padesáti tisíc korun 500 Kč. Novela nabyla účinnosti od dnes, tj. 1. 7. 2014.

 

Ministerstvo spravedlnosti se tak výrazně odklonilo od svého původního návrhu, který vzešel z připomínkového řízení a následného projednání v pracovních komisích Legislativní rady vlády. Ministerstvo spravedlnosti přitom novelu zveřejnilo ve Sbírce zákonů, aniž vyčkalo na připomínky Komory k tomuto poslednímu návrhu.

 

Plné znění stanoviska předsedy ČAK JUDr. Martina Vychopně a připomínek ČAK k návrhu novely naleznete na ZDE. Samotnou novelu advokátního tarifu najdete ZDE.