Nové povinnosti advokátů v souvislosti s novelou zákona na ochranu spotřebitele


publikováno: 29.12.2015

Novela zákona na ochranu spotřebitele byla uveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 378/2015 Sb. (novelizuje se jí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).Tato novela je z části účinná již dnem vyhlášení, tj. dnem 28.12.2015 a nově se týká také advokátů; ukládá jim dnem vyhlášení následující povinnosti:

Další povinnost ukládá zákon s účinností pozdější, a to od 1. 2. 2016:

Tento poslední bod bude Komorou vyjasněn poté, co bude Komora znát výsledek své žádosti o status tzv. pověřeného subjektu mimosoudního řešení sporů (§ 20f zákona), kterou je třeba podat u ministerstva průmyslu a obchodu. Sledujte web, newsy, BA.