Nová úprava elektronických podpisů a dalších elektronických služeb od září 2016


publikováno: 22.09.2016

Současně byl vydán a je účinný i průvodní zákon č. 298/2016 Sb., který změny terminologie promítá do několika desítek právních předpisů ČR.

Adaptační zákon v §§ 5 – 7 určuje druh elektronického podpisu, který se má používat, podle subjektu a podle druhu právního jednání. Zavádí se používání v ČR nového kvalifikovaného elektronického podpisu, zůstávají zaručený a uznávaný elektronický podpis. Připouští se i elektronický podpis prostý, jehož definice byla v eIDAS významně změněna. Právnické osoby mohou používat nový institut, tzv. elektronickou pečeť. Náležitostí podpisu někdy nově musí být kvalifikované elektronické časové razítko. V § 19 adaptačního zákona se stanoví některá přechodná opatření na dobu 2 let. Z užívání by měla vyjít elektronická značka. Předpis dále stanoví povinnosti poskytovatelů služeb a působnost Ministerstva vnitra jako orgánu dohledu.

Adaptační zákon derogoval dosud platný zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

V elektronické sbírce zákonů je zde: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Mgr. Ing. Vojtěch Kment