Nová informační kampaň CCBE


publikováno: 04.06.2018

Plakáty i video jsou určeny pro členy CCBE, tedy advokátní komory i jednotlivé advokáty, kteří jsou jejich členy pro snadnější komunikaci s klíčovými institucemi, ale i se samotnými občany, a to bez ohledu na národnost. Ti totiž mnohdy ani netuší, jaká mají práva a jaké služby jim může advokát poskytnout.

Představenstvo České advokátní komory, které si je vědomo potřeby posílení právní gramotnosti občanů a jehož nejnovější projekt Advokáti do škol má za cíl právě zvýšení právního povědomí dětí a mládeže, informační kampaň CCBE jednoznačně podpořilo a rozhodlo o publikování materiálů. Kromě návodné grafiky se můžete podívat také na VIDEO, které je opatřené českými titulky.

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK