Německo-česko-slovenské advokátní fórum


publikováno: 09.11.2016

Organizace letošního fóra se po čtyřech letech opět ujala Česká advokátní komora. Fórum se konalo tentokrát v Plzni a se svými 80 účastníky se zařadilo k historicky nejvíce navštíveným. Nejedná se však o jeho jediné prvenství. Zcela poprvé se zde konal i profesní speed-dating a na programu byl poprvé také fakultativní minikurz česko-slovensko-německé právnické terminologie pro začátečníky.

Tématem letošního fóra byla problematika přeshraniční spolupráce mezi advokáty. JUDr. Eva Ropková, LL.M., advokátka, se ve své přednášce zaměřila na přeshraniční spolupráci jako součást advokátní praxe, Dr. Erwin Hanslik z AK Taylor Wessing přednesl příspěvek na téma „Od samostatné advokátní kanceláře k členství v mezinárodní síti – výhody a nevýhody mezinárodní exkluzivní sítě“, Dr. Ernst Giese z AK Giese & Partner se zaměřil na „20 let budování mezinárodní sítě kontaktů mimo zavedené právnické sítě“. Za SAK příspěvek společně přednesli JUDr. Juraj Veverka, místopředseda SAK, a Mgr. Viktória Hellenbart, místopředsedkyně SAK, a to na téma „Přeshraniční poskytování právních služeb – praktický pohled na spolupráci advokátů a zastupování před soudy“. Konečně za advokátní komoru Bamberg představila téma „Směrnice 98/5 ES Evropského parlamentu a Rady o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace a Zákon o aktivitách evropských advokátů v Německu (EuRAG) – význam v praxi po 15 letech aplikace“ prof. JUDr. Daniela A. Heid, Ph.D., vedoucí katedry veřejného práva a evropského práva na univerzitě v Kolíně (Brühl) a bývalá předsedkyně německo-českého spolku právníků.

Poslední příspěvek „Přeshraniční spolupráce v době nedostatku odborníků“ zazněl od přednášejícího za advokátní komoru Sachsen, advokáta se specializací na obchodní a podnikové právo pana Dr. Denise Riedigera.

Fórum se setkalo s velkým zájmem a následným velmi kladným hodnocením jak ze strany účastníků, tak přednášejících. V roce 2017 se těší na své pokračování na Slovensku v obdobnou dobu.

Odbor mezinárodních vztahů ČAK