Nejvyšší správní soud: Před použitím chemie v národním parku musí vzniknout posudek


publikováno: 21.08.2014

V šumavském národním parku se biocidy v boji s kůrovcem používaly v různém množství deset let prakticky každoročně. V posledních letech jejich spotřeba postupně klesala a letos se od nich poprvé ustoupí.

Správa parku sice pro rok 2012 získala pro nasazení chemikálií proti hmyzím škůdcům potřebné výjimky podle zákona o ochraně přírody a krajiny, avšak bez posudků, což se nelíbilo například aktivistům z Hnutí Duha. Krajský soud v Českých Budějovicích loni v květnu z podnětu aktivistů rozhodnutí o výjimkách zrušil.

Následovala kasační stížnost správy parku, kterou nyní Nejvyšší správní soud zamítl. Přiklonil se k širšímu výkladu pojmu záměr. K takovým záměrům, které vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí, podle Nejvyššího správního soudu patří nejen stavby nebo jiné zásahy v národním parku, ale také nasazení chemikálií.

Správní soud zároveň zkritizoval současné uspořádání, kdy jedna organizace na Šumavě spojuje státní správu a hospodaření se státním majetkem. Důsledkem je to, že správa parku žádá sama sebe o povolení výjimky podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Výjimku pak případně také sama sobě uděluje. Je to nevhodné a vede to k netransparentnosti péče o národní park.

Ministerstvo životního prostředí už v lednu informovalo, že pokud budou chtít správci rezervací v budoucnu používat chemikálie, mají si obstarat potvrzení o vlivu na chráněné druhy a biotopy, respektive takzvaný naturový posudek. Zákon se kvůli tomu neměnil, upřesnil se však jeho výklad, a to mimo jiné právě kvůli sporům o zákroky proti šumavskému kůrovci. Vedení národního parku uvedlo, že bude nový výklad respektovat.

Ochrana šumavských lesů proti kůrovci se v minulých letech stala tématem mnoha odborných debat, ale i soudních sporů. Aktivistům se vedle použití chemikálií nelíbilo například kácení v některých částech parku.

Zdroj: ČTK