Nástup nových členů Soudního dvora a Tribunálu Evropské unie do funkce


publikováno: 21.03.2019

Životopisy nových členů

Andreas Kumin - narozen v roce 1965; magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo a doktor práv, univerzita ve Štýrském Hradci, Rakousko (1990); diplom v oboru překladatelství, univerzita ve Štýrském Hradci (1988); diplom v oboru veřejné správy, École nationale d’administration, Francie (1992); úředník právního oddělení a generálního ředitelství Ministerstva zahraničních věcí pro politiku hospodářské a evropské integrace, Rakousko (1990–1994); poradce Stálé mise Rakouska při Úřadovně Organizace spojených národů a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě, Švýcarsko (1994–2000); vedoucí oddělení ministerstva zahraničních věcí pro „právní otázky prvního pilíře Evropské unie“ (2000–2005); profesor Institutu pro evropské právo univerzity ve Štýrském Hradci (od října 2014); vedoucí odboru evropského práva Federálního ministerstva pro evropské a zahraniční záležitosti a integraci, Rakousko (2005–2019); lektor Institutu evropského a mezinárodního práva univerzity v Innsbrucku, Rakousko (od roku 2007); přednášející postgraduální školy mezinárodních studií ve Vídni (od roku 2012); autor řady publikací; soudce Soudního dvora od 20. března 2019. 

Ramona Frendo - narozena v roce 1971; absolventka magisterského studia v oboru právo a doktorka práv na Maltské univerzitě (1995); Master v oboru kriminologie Univerzity v Cambridge (1996); postgraduální studia evropského práva na londýnské King’s College (2018); advokátka maltské advokátní komory (1996-2019); znalkyně v oboru právo u soudů ve Valettě, Malta (1997-2019); členka maltského vnitrostátního rozhodčího senátu (2006-2019); znalkyně v oboru právo, Asociace maltských pojišťoven (2006-2019); členka maltské komise pro zaměstnanost (2009-2019); právní poradkyně, Ministerstvo sociální ochrany (1997-1998); členka Národní komise pro rodinu (2012-2013; členka Komise pro komplexní reformu justice (2013); členka Komise pro právní reformu (2014-2016); předsedkyně pracovní skupiny „Víza“ během maltského předsednictví Rady Evropské unie (2016-2017); soudkyně Tribunálu od 20. března 2019.

 

Text + Foto: Soudní dvůr EU