Nástup nového generálního advokáta SD EU do funkce


publikováno: 06.02.2019

Životopis p. Priita Pikamäe

Narozen v roce 1973; držitel diplomu v oboru právo (univerzity v Tartu a Poitiers); doktor práv (univerzita v Tartu, rok 2006); ředitel 7. oddělení konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí, Estonsko (1995–1996); ředitel odboru trestního práva na Ministerstvu spravedlnosti (1996–2001); soudce soudu prvního stupně v Tallinnu (2001–2002); soudce odvolacího soudu v Tallinnu (2002–2006); soudce Nejvyššího soudu (2006–2009); předseda trestního senátu Nejvyššího soudu (2010–2013); nominován jako ad hoc soudce Evropského soudu pro lidská práva (2010–2016); předseda Nejvyššího soudu (2013–2019); předseda Rady pro správu soudů prvního stupně a odvolacích soudů (2013–2019); předseda Sítě předsedů nejvyšších soudů Evropské unie (2017–2019); hostující profesor a člen akademické rady právnické fakulty univerzity v Tartu; zakládající člen Estonského sdružení pro ochranu finančních zájmů Evropské unie; člen rady Fondu ústavního práva na Akademii věd Estonska; člen estonské Akademické asociace práva; autor řady publikací; generální advokát Soudního dvora od 6. února 2019.

U příležitosti ukončení funkce a odchodu p. Nilse Wahla a složení slibu a nástupu do funkce p. Priita Pikamäe se 6. února 2019 konalo slavnostní zasedání Soudního dvora.

Přímý přenos slavnostního zasedání byl dostupný od 12:00 hodin na internetové stránce: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj.

 

Zdroj: Text a foto Soudní dvůr EU.