Nařízení EU k volnému pohybu lidí se promítne do dalších zákonů


publikováno: 08.01.2019

Změna by měla přinést českým občanům zjednodušení administrativy v případě, že budou českým úřadům předkládat dokumenty v cizím jazyce, stejně jako když budou v zahraničí předkládat dokumenty české.

Případná potřeba úředního překladu odpadne mimo jiné u rodného, oddacího nebo úmrtního listu, dokladu o registrovaném partnerství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a ke vstupu do registrovaného partnerství a u ověřeného výstupu z registru obyvatel. K ověření podpisu na cizojazyčných listinách nebude nutný úřední překlad těchto listin.

Lidé s elektronickým občanským průkazem si navíc budou moci podle novely zřídit a spravovat datovou schránku výlučně elektronicky, bez nutnosti návštěvy příslušného úřadu. Vládní předloha ale také zvýší poplatek za nahlédnutí na konkrétní matriční zápis a do podkladů k němu z 20 korun na 50 korun. Za vyhledávání v matričních knihách nebo sbírkách listin vedených do konce roku 1958 mají lidé platit 200 korun za každou i započatou hodinu práce úředníka.

Už v prosinci Sněmovna schválila v souvislosti i nařízením EU novelu o rejstříku trestů. Také výpis z evidence trestů budou úředníci na vyžádání vydávat s přiloženým vícejazyčným standardním formulářem. Pro použití výpisu v jiném členském státu lidé nebudou potřebovat jeho ověřený překlad.

Zdroj: ČTK

Foto: Pixabay