Náměstek ministra spravedlnosti ocenil práci Bezplatné insolvenční poradny na jihu Čech


publikováno: 21.11.2018

Jednou ze zakladatelek je i Česká advokátní komora, tedy její regionální středisko Jižní Čechy. Na tomto velmi záslužném projektu participoval již od jeho počátku přímo místopředseda ČAK JUDr. František Smejkal (na snímku vpravo), který zajistil součinnost advokátů.

Poradna začala v krajském městě fungovat před necelými třemi lety a jen v roce 2017 podala při oddlužení pomocnou ruku 366 lidem, kteří se ocitli ve finanční tísni. V současné době již nabízí své služby ve všech okresních městech Jihočeského kraje.

„Se zájmem jsem si vyslechl zkušenosti, jaké mají provozovatelé insolvenční kanceláře a chtěl bych jim za jejich práci, kterou vykonávají často ve volném čase a zdarma, moc poděkovat. Je to velice užitečná a pro společnost prospěšná práce,“ zdůraznil náměstek ministra Franěk.

Podle místopředsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích Zdeňka Strnada je vypořádání se s osobním bankrotem a oddlužením fenoménem poslední doby. Dále uvedl, že s účastníky setkání řešili i novelu zákona, týkající se podmínek oddlužování. „Ta by měla pravidla oddlužování zjednodušit. V souvislosti s tím očekáváme, že zájem lidí ve finančních problémech o tuto službu ještě stoupne,“ naznačil místopředseda krajského soudu.

"Do projektu Bezplatné insolvenční poradny, která je déle než rok organizována ve všech okresech Jihočeského kraje, se zapojilo přes dvacet insolvenčních správců a advokátů. V současné době jsme zaznamenali pokles zájemců o oddlužení, což je projevilo i nižším počtem návrhů na zahájení insolvenčních řízení oddlužením. Tato situace zřejmě souvisí s již parlamentem schválenou novelou insolvenčního zákona, ve kterém jsou upraveny částečně nové podmínky pro oddlužení a na tuto novelu zadlužení občané čekají," doplnil místopředseda ČAK JUDr. František Smejkal.

Bezplatná insolvenční poradna byla v Českých Budějovicích otevřena 14. ledna 2016. Na projektu, který podporuje Ministerstvo spravedlnosti ČR, se podílejí Krajský soud v Českých Budějovicích, Krajský úřad Jihočeského kraje, Probační a mediační služba České republiky, Spolek insolvenčních správců a Česká advokátní komora – Regionální středisko Jižní Čechy. Ocenění ministerstva je tedy bezesporu i pochvalou za kvalitní práci zdejších advokátů a úspěchem pro celou Komoru.

Zdroj: Krajský úřad Jihočeského kraje + redakce BA.