Místopředseda ČAK JUDr. David Uhlíř se stane ústavním soudcem


publikováno: 03.12.2014

JUDr. David Uhlíř nahradí JUDr. Ivanu Janů, která u Ústavního soudu působila od roku 1993, a v září 2014 jí vypršelo druhé funkční období. Soud má od té doby jen 14 místo 15 soudců, což v praxi znamená větší příděl spisů pro stávající soudce.    

„Kolegovi Uhlířovi jménem svým i jménem celého představenstva ČAK gratuluji. Považujeme si za čest, že jsme byli osloveni prezidentem republiky, abychom učinili návrh na obsazení postu soudce Ústavního soudu z řad advokacie, zejména proto, aby v něm bylo dosaženo rovnoměrného zastoupení justičních profesí. Dlouholetá advokátní zkušenost a osobnost Davida Uhlíře jsou zárukou toho, že se z něho stane dobrý ústavní soudce. Přejeme mu mnoho úspěchu v práci a pevné zdraví“, komentuje volbu Senátu předseda ČAK JUDr. Martin Vychopeň.     

*********  

JUDr. David Uhlíř absolvoval v roce 1979 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 1981 tu získal doktorát. Po základní vojenské službě začal pracovat jako advokátní koncipient, advokátní zkoušky složil v roce 1983 a do roku 1990 byl členem Městského sdružení advokátů v Praze, věnoval se především trestní obhajobě.

V roce 1994 založil advokátní kancelář Uhlíř, Homola a společníci, zaměřenou především na obchodní a občanské právo, rozhodčí a insolvenční řízení.

David Uhlíř je od roku 2013 místopředsedou České advokátní komory. Je rovněž členem l´Union Internationale des Avocats. Přednáší občanské právo pro advokátní koncipienty a advokáty, je členem zkušební komise ČAK a vede seminář občanského práva na PF UK. Je také insolvenčním správcem se zvláštním povolením pro insolvenční řízení finančních institucí a velkých společností a likvidátorem obchodních společností.